Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Kryminalistyczna problematyka pożarów

kryminalistyczna_problematyka_pozarowAutor: B. Hołyst

Publikacja stanowi prace doktorską autora opracowaną w Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy przedstawiono zagadnienia związane z kryminalistyczną problematyką pożarów z punktu widzenia praktyki śledczej i sądowej. Omówiono przyczyny powstawania pożarów, poddano analizie motywy podpaleń, taktykę i techniki podpaleń, metody działania organów śledczych w sprawach o pożary. Autor przedstawił również problematykę prawną związaną z odpowiedzialnością karną sprawców pożarów oraz profilaktyką przeciwpożarową załączając skorowidz przepisów prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Cześć badawcza pracy została oparta na analizie 200 spraw zakończonych wyrokiem skazującym i 100 spraw umorzonych przez polski sady w latach 1958-1956.

Opracował: T. Sawicki

 

Spis treści:
OD AUTORA
Rozdział I  ZAGADNIENIA WSTĘPNE
Rozdział II ROZMIARY SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ POŻARY
Rozdział III  PRZYCZYNY  POŻARÓW
1.  Uwagi ogólne
2. Przegląd i ocena różnych podziałów przyczyn pożarów
3. Podział dominujących czynników przyczynowych pożaru przyjęty w niniejszej pracy
4. Poszczególne czynniki przyczynowe pożarów

Rozdział IV SPRAWCY PODPALEŃ W ŚWIETLE ANALIZY AKT SĄDOWYCH
1. Płeć
2. Wiek
3. Stan cywilny i rodzinny
4. Zawód
5. Wykształcenie
6. Miejsce zamieszkania
7. Poprzednia karalność

Rozdział V MOTYWY   PODPALEŃ
1.   Istota  motywu czynu
2.   Rodzaje motywów  podpaleń
3.   Motywy a płeć sprawców
4.   Motywy a wiek sprawców
5.   Motywy a stosunek sprawcy do poszkodowanego
6.   Motywy a sposób i czas podpalenia ….
7.   Motywy a miejsce  zamieszkania  sprawców

Rozdział VI TAKTYKA I TECHNIKA PRZESTĘPNA PODPALEŃ
Rozdział VII TAKTYKA I TECHNIKA ŚLEDCZA W PRZYPADKACH POŻARÓW
1.   Ogólna charakterystyka czynności śledczych
2.   Pierwsze czynności przed przystąpieniem do oględzin
3.   Oględziny miejsca  pożaru
4.   Przesłuchanie świadków, poszkodowanego i podejrzanego
5.   Badania kryminalistyczne w sprawach pożarów
6.   Współdziałanie z jednostkami straży pożarnych
7.   Przyczyny umarzania dochodzeń w przypadkach pożarów

Rozdział VIII PRZEPISY Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Rozdział IX ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA ZA SPROWADZENIE NIEBEZPIECZEŃSTWA I SPOWODOWANIE POŻARU
1.   Odpowiedzialność karna
2.   Odpowiedzialność cywilna
Rozdział X ORGANIZACJA ORGANÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Rozdział XI ŚWIADCZENIA  OBOWIĄZKOWE
Rozdział XII POPULARYZACJA ŚRODKÓW I METOD ZAPOBIEGANIA POŻAROM SKOROWIDZ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
WYKAZ CYTOWANEJ LITERATURY
INDEKS NAZWISK
SKOROWIDZ RZECZOWY
SPIS RYCIN
SPIS TREŚCI

B. Hołyst, Kryminalistyczna problematyka pożarów, Wydawnictwo Zakładu Kryminalistyki
KG MO
Warszawa 1962, Format: A-5, stron: 308