Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Rejestracja Warsztaty FIW-19/2018

Imię i nazwisko (wymagane)
Członek PTEDPNiezrzeszony


Rezerwacja noclegu w dniach 6/7 kwietnia 2018 r.
TakNie


Rezerwacja noclegu dodatkowego w dniach 5/6 kwietnia 2018 r.
TakNie


Wniesienie opłaty rejestracyjnej przez członka PTEDP
350 zł550 zł


Wniesienie opłaty rejestracyjnej przez pozostałe osoby
550 zł750 zł


Adres email (wymagane)


Telefon (wymagane)


Zgłaszam chęć wygłoszenia wykładu, przedstawienia prezentacji (case study):

Temat:

Temat:


Adres do korespondencji (wysyłka materiałów z warsztatów):


Dane do faktury (wypełnić w przypadku gdy ma zostać wystawiona faktura):

Nazwa firmy, adres, NIP:


Dane niezbędne do wystawienia dyplomu uczestnictwa

Data urodzenia (rrrr-mm-dd)


Miejsce urodzenia


Województwo urodzenia


Imię ojca:


Dane niezbędne do wejścia na teren Gazoportu

PESEL:

Miejsce służby/pracy:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji udziału w warsztatach (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014 r., poz.1182 ze zm.)