Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Formularz rejestracyjny

Imię i nazwisko (wymagane)
Członek PTEDPNiezrzeszony


Rezerwacja noclegu w dniach 05/06 kwiatnia 2019 r. (wymagane)
TakNie


Rezerwacja noclegu dodatkowego w dniach 04/05 kwietnia 2019 r. (wymagane)
TakNie


Opłata rejestracyjna członka PTEDP
410 zł (jeden nocleg)540 zł (dwa noclegi)

Opłata rejestracyjna osoby niezrzeszonej
560 zł (jeden nocleg)690 zł (dwa noclegi)


Adres email (wymagane)


Telefon (wymagane)


Zgłaszam chęć wygłoszenia wykładu, przedstawienia prezentacji (case study):

Temat:

Temat:


Adres do korespondencji (wysyłka materiałów po warsztatowych):


Dane do faktury (wypełnić w przypadku gdy ma zostać wystawiona faktura):

Nazwa firmy, adres, NIP:


Dane niezbędne do wystawienia dyplomu uczestnictwa

Data urodzenia (dd-mm-rrrr)


Miejsce urodzenia


Województwo urodzenia


Imię ojca:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu udziału w warsztatach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych w celu realizacji zadań określonych z statucie PTEDP, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.


Zapoznałem się z treścią Polityki Prywatności wraz z załącznikami zamieszczonymi na stronie internetowej PTEDP www.ptedp.pl dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych przez administratora, którym jest Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych.