Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Formularz rejestracyjny

  Imię i nazwisko (wymagane)
  Członek PTEDPNiezrzeszony


  Opłata rejestracyjna członka PTEDP
  100 zł

  Opłata rejestracyjna osoby niezrzeszonej
  150 zł  Adres email (wymagane)


  Telefon (wymagane)


  Adres do korespondencji (wysyłka materiałów z warsztatów):


  Dane do faktury (wypełnić w przypadku gdy ma zostać wystawiona faktura):

  Nazwa firmy, adres, NIP:


  Dane niezbędne do wystawienia dyplomu uczestnictwa

  Data urodzenia (dd-mm-rrrr)


  Miejsce urodzenia


  Województwo urodzenia


  Imię ojca:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu udziału w warsztatach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych w celu realizacji zadań określonych z statucie PTEDP, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.


  Zapoznałem się z treścią Polityki Prywatności wraz z załącznikami zamieszczonymi na stronie internetowej PTEDP www.ptedp.pl dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych przez administratora, którym jest Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych.