Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Formularz rejestracyjny

Imię i nazwisko (wymagane)
Członek PTEDPNiezrzeszony


Udział w Warsztatach szkoleniowych FIW-20/2018 (wymagane)
TakNie


Udział w Zjeździe Nadzwyczajnym członków PTEDP (wymagane)
TakNie


Rezerwacja noclegu w dniach 26/27 października 2018 r. (wymagane)
TakNie


Rezerwacja noclegu dodatkowego w dniach 25/26 października 2018 r. (wymagane)
TakNie


Opłata rejestracyjna członka PTEDP
350 zł (jeden nocleg)440 zł (dwa noclegi)

Opłata rejestracyjna osoby niezrzeszonej
500 zł (jeden nocleg)590 zł (dwa noclegi)


Osoba uczestnicząca wyłącznie w Zjeździe nie korzystający z miejsc noclegowych
0,00 zł (bez noclegu)


Adres email (wymagane)


Telefon (wymagane)


Zgłaszam chęć wygłoszenia wykładu, przedstawienia prezentacji (case study):

Temat:

Temat:


Adres do korespondencji (wysyłka materiałów z warsztatów):


Dane do faktury (wypełnić w przypadku gdy ma zostać wystawiona faktura):

Nazwa firmy, adres, NIP:


Dane niezbędne do wystawienia dyplomu uczestnictwa

Data urodzenia (dd-mm-rrrr)


Miejsce urodzenia


Województwo urodzenia


Imię ojca:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu udziału w warsztatach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych w celu realizacji zadań określonych z statucie PTEDP, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.


Zapoznałem się z treścią Polityki Prywatności wraz z załącznikami zamieszczonymi na stronie internetowej PTEDP www.ptedp.pl dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych przez administratora, którym jest Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych.