Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Program warsztatów FIW-17/2016

Częstochowa 4-5 listopada 2016 r.

Tematyka wiodąca:

  1. NIEKORZYSTNE ZJAWISK ELEKTROENERGETYCZNE JAKO PRZYCZYNA POŻARÓW
  2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBUCHOWE JAKO PRZYCZYNA POŻARÓW
4 listopada 2016 r. (piątek)
9.00 – 9.30 Otwarcie warsztatów
mł. bryg. mgr Piotr Placek – Komendant CS PSP w Częstochowie
Piotr Guzewski – prezes PTEDP
Godz. GRUPA A GRUPA B
9.30-14.00 NIEKORZYSTNE ZJAWISKA ELEKTROENERGETYCZNE JAKO PRZYCZYNA POŻARÓW

1. Badanie zjawisk elektrotermicznych w zakresie temperatur krytycznych przewodów i kabli oraz ich wpływu na bezpieczeństwo pożarowe.

2. Badanie eksploatacyjne sprzętu gospodarstwa domowego w zakresie wyposażenia w aparaty i urządzenia elektryczne z uwzględnieniem zagadnień profilaktyki przeciwpożarowej.

3. Badanie osprzętu oświetleniowego stosowanego w budownictwie
z uwzględnieniem pracy w niszczących warunkach termicznych oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe.

4. Badanie i analiza parametrów eksploatacyjnych połączeń i styków
w urządzeniach i aparatach elektrycznych w zakresie niszczących warunków termicznych oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe.

MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBUCHOWE JAKO PRZYCZYNA POŻARÓW

 

I. Wykład

Materiały wybuchowe i wybuch.

 

II. Ćwiczenia poligonowe

1. Prezentacja działania wybranych Improwizowanych Urządzeń Zapalających (Wybuchowych).

2. Wybuchy – pokaz.

3. Śledztwo po pożarze/wybuchu materiału lub urządzenia zapala-jącego/wybuchowego – analiza znalezionych śladów.

 

 

14.00 – 14.45 PRZERWA OBIADOWA
15.00 – 18.00 Sanktuarium Jasna Góra – zwiedzanie (Wyjazd autokarem z CS PSP)
19.00 – 22.00 ZEBRANIE CZŁONKÓW PTEDP
5 listopada 2016 r. (sobota)
Godz. GRUPA A GRUPA B
9.00-13.30 MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBUCHOWE JAKO PRZYCZYNA POŻARÓW

 

I. Wykład

Materiały wybuchowe i wybuch.

 

II. Ćwiczenia poligonowe

1. Prezentacja działania wybranych Improwizowanych Urządzeń Zapalających (Wybuchowych).

2. Wybuchy – pokaz.

3. Śledztwo po pożarze/wybuchu materiału lub urządzenia zapala-jącego/wybuchowego – analiza znalezionych śladów.

NIEKORZYSTNE ZJAWISKA ELEKTROENERGETYCZNE JAKO PRZYCZYNA POŻARÓW

1. Badanie zjawisk elektrotermicznych w zakresie temperatur krytycznych przewodów i kabli oraz ich wpływu na bezpieczeństwo pożarowe.

2. Badanie eksploatacyjne sprzętu gospodarstwa domowego w zakresie wyposażenia w aparaty i urządzenia elektryczne z uwzględnieniem zagadnień profilaktyki przeciwpożarowej.

3. Badanie osprzętu oświetleniowego stosowanego w budownictwie
z uwzględnieniem pracy w niszczących warunkach termicznych oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe.

4. Badanie i analiza parametrów eksploatacyjnych połączeń i styków
w urządzeniach i aparatach elektrycznych w zakresie niszczących warunków termicznych oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe.

13.30 – 13.45 ROZDANIE ZAŚWIADCZEŃ – ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW
13.45 – 14.15 OBIAD

 

Uwaga! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu warsztatów.