Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Warto przeczytać

Dział Warto przeczytać poświęcony jest prezentacji pozycji wydawniczych poruszających problematykę dochodzeń popożarowych, a w szczególności ukazujących metodykę pracy eksperta, metodykę badania miejsca pożaru, zastosowanie podstaw naukowych w procesie ustalania przyczyn pożarów.


Głównym celem tego działu jest ułatwienie ekspertom dotarcie do materiałów źródłowych, niezbędnych w prowadzonych dochodzeniach oraz przy opracowywaniu ekspertyz. Brak literatury krajowej ukazującej współczesną metodykę badań przyczyn pożarów skazuje nas na żmudne poszukiwania rozwiązań nurtujących nas problemów w literaturze światowej, głównie anglojęzycznej. Literatura źródłowa z pewnością przyda się również tym, którzy zajmują się, lub zamierzają zająć się dochodzeniami popożarowymi w aspekcie naukowym.

W dziale tym znajdą się również wydawnictwa konferencyjne z najważniejszych spotkań eksperckich organizowanych w Europie i na świecie. Krótka charakterystyka wydawnictw oraz prezentacja spisu treści pozwoli dość dobrze zorientować się w zawartości merytorycznej każdej publikacji.

Niektóre wydawnictwa prezentowane w dziale, to wydawnictwa elektroniczne, publikowane jedynie w wersji PDF. O nich też będziemy pisać. Z dnia na dzień rośnie bowiem liczba wydawnictw elektronicznych, które można przeglądać na komputerach, czy też na jeszcze mniejszych, elektronicznych urządzeniach przeznaczonych do czytania publikacji przygotowanych w wersji PDF.

W dziale prezentowane będą także tytuły przyprószone „bibliotecznym kurzem”. Prace nestorów dochodzeń popożarowych nadal mają swoją wielką wartość, obecnie głównie w sferze poznawczej, ukazującej rozwój tej dziedziny na przestrzeni lat. Eksperci rozpoczynający swoją karierę w dochodzeniach popożarowych będą mogli zapoznać się z rozwojem tej dziedziny od wczesnego arystotelesowskiego podejścia „ipse dixit” do podejścia opartego na rzeczowej analizie zweryfikowanej naukowo oraz opartej na osiągnięciach współczesnej techniki i technologii.

Mamy nadzieję, że lektura działu, który będzie na bieżąco uzupełniany o nowe wydawnictwa, spełni Państwa oczekiwania. Zapraszamy również do przesyłania na adres PTEDP swoich własnych propozycji wydawnictw godnych polecenia środowisku eksperckiemu.

Opracował: Piotr Guzewski
Foto: Tomasz Sawicki

Propozycje wydawnicze:

  1. T. Sawicki – Badanie przyczyn pożarów. Minisłownik
  2. P. Kwiatkowski – Dochodzenia popożarowe
  3. R. Włodarczyk – Działania kryminalistyczne medyczne i organizacyjne w sytuacjach zdarzeń masowych ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji genetycznej zwłok i szczątków ludzi
  4. J.D. DeHaan – Kirk’s Fire Investigation
  5. B. Hołyst – Kryminalistyczna problematyka pożarów
  6. Norma NFPA 921 – Guide for Fire and Explosion Investigations
  7. Norma NFPA 1033 – Standard for Professional Qualifications for Fire Investigator
  8. P. Borowski, F. Pawłowski – Pożary. Przyczyny, przebieg, dochodzenie