Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Dlaczego biegłym obniżono wynagrodzenia

logo_prawo_rpOd 5 listopada obowiązują znowelizowane zasady przyznawania należności świadkom i biegłym.

Ustawa z 31 sierpnia 2012 r. (DzU poz. 1101) zmieniła m.in. art. 89 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (u.k.s.c.), którego ustęp 3. zdanie 2. głosi obecnie, że podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa.

Więcej czytaj w RZECZPOSPOLITA