Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Czerwona Księga Pożarów

czerwona_ksiega_pozarow_duza

Informujemy, że ukazała się nowa publikacja prezentująca społeczno-ekonomiczne koszty związane z pożarami.

“Ustalanie przyczyn pożarów należy do jednej z najtrudniejszych czynności procesowych i jednego z najtrudniejszych badań kryminalistycznych, na co wskazywał już D’Heil w swoich pracach na początku XX w.”
“W Polsce obszar dochodzeń popożarowych oraz ustalania przyczyn pożarów jest bardzo zaniedbany.”

Publikacja prezentuje społeczno-ekonomiczne koszty związane z pożarami. Zebrane i zredagowane opracowania 34 autorów ukazują problemy pożarów oraz ich skutków na tle rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz w świetle analiz statystycznych i analiz ekonomicznych w wybranych obszarach. Publikacja powstała z myślą o środowisku osób związanych z problematyką pożarów, zarówno w aspekcie zarządzania bezpieczeństwem państwa, zarządzania ochroną przeciwpożarową, wykrywania i karania sprawców pożarów, jak i ubezpieczania od następstw pożarów oraz likwidacji ich skutków. Świadomość zagrożeń oraz rozpoznanie ich zasięgu może ułatwiać podejmowanie strategicznych decyzji.

Publikacja powstała w ramach projektu nr DOBR-BIO4/050/13009/2013 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pod tytułem: „Opracowanie systemowych rozwiązań wspomagających prowadzenie dochodzeń popożarowych wykorzystujących nowoczesne technologie w tym narzędzia techniczne i informatyczne”. Projekt realizowany przez konsorcjum w składzie: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego — Państwowy Instytut Badawczy, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji – Instytut Badawczy, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, „CYBID” Sp. j. w Krakowie.

 

Publikacje można pobrać tutaj.

 

Źródło: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej