Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Wydawnictwa

Wybrane zagadnienia z problematyki dochodzeń popożarowych

Wybrane zagadnienia z problematyki dochodzeń popożarowych

Polska literatura z zakresu dochodzeń popożarowych oraz badań przyczyn pożarów jest nad wyraz skromna. Ubiegłe stulecie to ledwie kilka zwartych pozycji wydawniczych poświęconych tej tematyce. W zakresie prawnokarnym pożary były przedmiotem opracowań publikowanych przez prof. zw. dr. hab. Brunona Hołysta…