Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Wydawnictwa inne

Dochodzenia popożarowe

Autor: P. Kwiatkowski Państwowej Straży Pożarnej przybliża niektóre problemy związane z procedurą ustalania przyczyn powstawania pożarów. W publikacji zwrócono szczególnie uwagę na te obszary informacji, których uzyskanie jest niezbędne, dla potrzeb postawienia wstępnych hipotez, a w konsekwencji ostatecznej wersji, co do…

Badanie przyczyn pożarów. Minisłownik.

Badanie przyczyn pożarów. Minisłownik.

Autor: T. Sawicki W opracowaniu zostały zaprezentowane wybrane terminy, pojęcia, procesy i zjawiska związane z badaniem przyczyn powstania i rozprzestrzeniania się pożarów a także wybuchów. W nieznacznym zakresie przedstawiono również niektóre definicje pojęć z zakresu prawa procesowego i kryminalistyki a…

Czerwona Księga Pożarów

Czerwona Księga Pożarów

Informujemy, że ukazała się nowa publikacja prezentująca społeczno-ekonomiczne koszty związane z pożarami. “Ustalanie przyczyn pożarów należy do jednej z najtrudniejszych czynności procesowych i jednego z najtrudniejszych badań kryminalistycznych, na co wskazywał już D’Heil w swoich pracach na początku XX w.”…

Ustalenie przyczyny powstania pożaru. Poradnik

Ustalenie przyczyny powstania pożaru. Poradnik

Urządzenia grzejne, ich charakterystyki termiczne i badania elektrotechniczne   Na ubogim rynku wydawniczym poruszającym problematykę dochodzeń popożarowych ukazała się bardzo ciekawa i wartościowa pozycja naszego kolegi Jacka Jaworskiego pt.”Ustalenie przyczyny powstania pożaru. Urządzenia grzejne, ich charakterystyki termiczne i badania elektrotechniczne.…

Wybrane zagadnienia z problematyki dochodzeń popożarowych

Wybrane zagadnienia z problematyki dochodzeń popożarowych

Polska literatura z zakresu dochodzeń popożarowych oraz badań przyczyn pożarów jest nad wyraz skromna. Ubiegłe stulecie to ledwie kilka zwartych pozycji wydawniczych poświęconych tej tematyce. W zakresie prawnokarnym pożary były przedmiotem opracowań publikowanych przez prof. zw. dr. hab. Brunona Hołysta…