Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Wydawnictwa inne

Pożary. Przyczyny, przebieg, dochodzenia

Autor: P. Borowski, F. Pawłowski W książce podjęto próbę przedstawiona całokształtu zagadnień składających się na dochodzenie popożarowe. W szczególności omówiono przyczyny pożarów, cele dochodzenia popożarowego, badania miejsca pożaru, ustalenia przyczyn powstania i rozprzestrzenienia się pożaru oraz przebieg akcji gaśniczo-ratowniczej w aspekcie…

NFPA 921 – Guide for Fire and Explosion Investigations

W grupie wielu opracowań, których pojawienie się miało szczególne znaczenie w tworzeniu standardów w zakresie metodyki ustalania przyczyn powstawania pożarów, norma NFPA 921 Guide for Fire and Explosion Investiagtions odgrywa szczególne znaczenie. Po raz pierwszy w jednym dokumencie zebrano wyniki…

Kirk’s Fire Investigation

Autor: J.D. DeHaan to podstawowy podręcznik w USA z zakresu metodyki ustalania przyczyn pożarów opracowany zgodnie ze standardem NFPA 921 Guide for Fire and Explosion Investigations. W tytule podręcznika nie przypadkowo znalazło się nazwisko prof. Paul’a Leland’a Kirk’a (1902-1970). Był to…

Kryminalistyczna problematyka pożarów

Autor: B. Hołyst Publikacja stanowi prace doktorską autora opracowaną w Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy przedstawiono zagadnienia związane z kryminalistyczną problematyką pożarów z punktu widzenia praktyki śledczej i sądowej. Omówiono przyczyny powstawania pożarów, poddano analizie motywy podpaleń, taktykę i techniki…