Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Inne

Rejestracja na warsztaty FIW-16/2016

Rejestracja na warsztaty FIW-16/2016

Szanowne Koleżanki i Koledzy, członkowie i sympatycy PTEDP   W imieniu Zarządu Głównego PTEDP oraz kolegi z województwa pomorskiego: Rajmunda Dargasa – organizatora spotkania, pragnę serdecznie zaprosić do udziału w wiosennych warsztatach z dochodzeń popożarowych FIW-16/2016, które odbędą się w…

Pożary. Przyczyny, przebieg, dochodzenia

Autor: P. Borowski, F. Pawłowski W książce podjęto próbę przedstawiona całokształtu zagadnień składających się na dochodzenie popożarowe. W szczególności omówiono przyczyny pożarów, cele dochodzenia popożarowego, badania miejsca pożaru, ustalenia przyczyn powstania i rozprzestrzenienia się pożaru oraz przebieg akcji gaśniczo-ratowniczej w aspekcie…

NFPA 921 – Guide for Fire and Explosion Investigations

W grupie wielu opracowań, których pojawienie się miało szczególne znaczenie w tworzeniu standardów w zakresie metodyki ustalania przyczyn powstawania pożarów, norma NFPA 921 Guide for Fire and Explosion Investiagtions odgrywa szczególne znaczenie. Po raz pierwszy w jednym dokumencie zebrano wyniki…