Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Bardzo dobra recenzja naszego wydawnictwa

Okladka01Prestiżowy miesięcznik wydawany przez Prokuraturę Generalną – “Prokuratura i Prawo” opublikował na swoich łamach w numerze 12/2013 recenzję naszego zeszytu nr 2, napisanego przez członków PTEDP: Tomasza Sawickiego, Bogusława Sygita i Piotra Guzewskiego, pt. „Istota przestępnego pożaru w świetle orzecznictwa sądowego”, Poznań 2013.

Oto niewielkie fragment recenzji:

Recenzowane tu opracowanie ukazało się staraniem Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych i jest drugim z serii wydanych zeszytów przez to Towarzystwo.
Jest to niewielkich w istocie rozmiarów książka. Liczy zaledwie 123 strony.
Ma jednak szanse pobudzić naukę, decydentów i ustawodawcę do rozpoczęcia poważnych prac nad reformą wyjaśnienia spraw o pożary w kraju i ich klarownym prawnym uregulowaniem
.”

Wskazać także należy, że opracowanie to niewątpliwie będzie przydatne prokuratorom i sędziom zajmującym się tymi sprawami.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią całej recenzji, którą przeczytać można tutaj.

Szczegółowa informacja na temat zakupu zeszytu nr 2 znajdziecie tutaj.