Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Badanie przyczyn pożarów. Minisłownik.

badanie_przyczyn_pozarow

Autor: T. Sawicki

W opracowaniu zostały zaprezentowane wybrane terminy, pojęcia, procesy i zjawiska związane z badaniem przyczyn powstania i rozprzestrzeniania się pożarów a także wybuchów. W nieznacznym zakresie przedstawiono również niektóre definicje pojęć z zakresu prawa procesowego i kryminalistyki a także definicje dotyczące procesów fizyko-chemicznych. Hasła przedstawione zostały w układzie alfabetycznym. Publikacja adresowana jest do strażaków Państwowej Straży Pożarnej zajmujących się czynnościami z zakresu wstępnego ustalania przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru, policjantów pionów dochodzeniowo-śledczych i techniki kryminalistycznej, a także osób wykonujących czynności biegłego z zakresu pożarnictwa ustalających przyczyny powstania pożarów i wybuchów.

T. Sawicki (red.), Badanie przyczyn pożarów. Minisłownik., Wydawnictwo Elamed 2008, Format: B-6, stron: 112