Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych
Rejestracja na warsztaty FIW-20/2018

Rejestracja na warsztaty FIW-20/2018

  Szanowne Koleżanki i Koledzy – członkowie i sympatycy PTEDP W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych oraz kol. Pawła Frysztaka, organizatorów jesiennego spotkania, pragniemy serdecznie zaprosić do udziału w kolejnej – jubileuszowej edycji warsztatów z dochodzeń popożarowych…

RODO – Informacja o szkoleniu

INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU SZKOLENIA Z OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH   W dniu …………………………. Pan/Pani ……………………………….. , która przetwarza dane osobowe w ramach swoich zadań w Polskim Towarzystwie Ekspertów Dochodzeń Popożarowych wzięła udział w „Szkoleniu z ochrony danych osobowych” zgodnie z regulacjami…

RODO – Upoważnienie

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Na podstawie art. 29 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, upoważniam Pana/Panią ……………………………… do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznym i nieinformatycznym w…

RODO – Oświadczenie zgody

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH   Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych…

RODO – Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że: Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów…